„Гнездо под Балкана“ Д-р Д. Бойчев

Пенсионерски клуб

Пенсионерски клуб

Пенсионерският клуб в с. Голямо Дряново е създаден през 2009г., в изпълнение на социалната политика на община Казанлък за хората от третата възраст и във връзка със своите цели, за организиране на отмората, развлеченията и извеждането от социална изолация на своите членове.

От създаването му за председател на клуба е избран Любомир Георгиев, като членовете му са над 60 човека. За тях се организират различни тържества и екскурзии. Самодейната  певческа група, редовно участва в прегледа на любителското творчество „Ехо от младостта” в гр. Казанлък.

Клубът разполага с добре уредена и модерна база, като всеки работен ден отваря врати за своите членове.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg